Enterprise Honors

Kinesko udruženje za rehabilitacionu medicinu je nacionalna akademska organizacija osnovana 1983. godine uz odobrenje Ministarstva zdravlja i registrovana u Ministarstvu civilnih poslova.Pridružio se Kineskom udruženju za nauku i tehnologiju 1987. godine, Međunarodnom udruženju za rehabilitacionu medicinu iste godine i Međunarodnom društvu za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu 2001. Institut se nalazi u bolnici Kinesko-japanskog prijateljstva u Pekingu.

Suorganizator prvog HMCC Postpartum Health Festivala i Industry Expo

Susponzor prvog HMCC Postpartum Health Festivala i Industry Expo

Junze Cup 2020 Godišnja nagrada za tehnološke inovacije

Član radne grupe za međunarodnu saradnju i razvoj industrije Kineskog udruženja rehabilitacione medicine

Kvalitetna usluga Integritet AAA Enterprise

Pouzdani proizvod